Ал. Митов

гл. ас. д-р инж. Александър Стоянов Митов

каб. 11203
тел. 02/965 2809
Антиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.a_mitovattu-sofia.bgАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.

Образование и кариера

2017 – гл. асистент по „Хидравлични и пневматични задвижващи системи”, ТУ-София;
2016 – асистент по „Хидравлични и пневматични задвижващи системи”, ТУ-София;
2016 - доктор инженер, „Хидравлични и пневматични задвижващи системи“, ТУ-София, Тема на дисертационния труд: „Изследване на кормилна електрохидравлична задвижваща система с цифрово управление”;
2014 – технически изпълнител по договор към Научно-изследователски сектор (НИС) при ТУ-София;
2012 – маг. инж. „Хидравлична и пневматична техника“, ТУ-София;
2010 - бак. инж. „Хидравлична и пневматична техника“, ТУ-София.

Преподавателска дейност

Основни курсове: Автоматично регулиране и управление на хидравлична и пневматична техника; Хидрозадвижване; Хидравлични системи за задвижване; Хидравлични и пневматични машини и задвижвания; Анализ и синтез на хидравлични и пневматични системи за задвижване; Компютърно моделиране и проектиране на хидравлична и пневматична техника; Hydraulic and Pneumatic Fluid Power System.
Лабораторни и семинарни упражнения:

Автоматично регулиране и управление на хидравлична и пневматична техника;  Хидравлични системи за задвижване; Анализ и синтез на хидравлични и пневматични системи за задвижване; Компютърно моделиране и проектиране на хидравлична и пневматична техника;
Hydraulic and Pneumatic Fluid Power System.

Електрохидравлични сервосистеми – съавтор, ръководство за проектиране – 2015 г.

Научни интереси и проекти

Основни области: Електрохидравлични кормилни устройства и системи с цифрово управление; Идентификация на електрохидравлични задвижващи системи с цифрово управление; Вградени системи за управление за електрохидравлични кормилни устройства; Хидравлични елементи и системи за задвижване и управление; Хидравлични обемни ротационни помпи и двигатели; Хидростатични трансмисии;
Специализирано обучение: Danfoss Inc.: CAN in PLUS+1 Guide, Fundamentals of PLUS+1 Guide Electronics, Älmhult, Sweden, 2015.
Участие в проекти:
"Стенд за изследване на електрохидравлична система за кормилна уредба с цифрово управление",НИС при ТУ- София,2014÷2015 г.

Инженеринг, проектиране, производство и консултации

Хидравлични елементи и системи за задвижване и управление – проектиране и конструиране; Хидравлични обемни машини – ротационни помпи и хидродвигатели; Симулационно моделиране на хидрозадвижващи системи с цифрово управление; Анализ и синтез на хидравлични задвижвания; Хидравлични демпферни и енергопоглъщащи устройства и съоръжения; Диагностика и дефектация на хидравлични елементи, машини и задвижващи системи; Дефектация и ремонт на хидравлични кормилни устройства (ХКУ) за мобилни машини.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ