А. Троянов

гл. ас. маг. инж. Антон Викторов Троянов

каб. 11204
тел. 02/965 23 37
antontАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.attu-sofia.bgАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.

Образование и кариера

1986 - асистент, ТУ-София
1979 - маг. инж. „Хидравлика и пневматика”, ТУ-София

Преподавателска дейност

Лабораторни упражнения:
Хидравлични елементи и хидравлични задвижващи системи.
Курсов проект по хидравлични задвижващи системи.
Ръководство на дипломни работи

Научни интереси и проекти

Основни области:
Хидравлични системи за задвижване.

Участие в проекти:
Оптимизация на работния цикъл при екструзия на преса DEMAG-1700т – “Стилмет АД”.
Хидравлична система на  цифров турбинен регулатор за ВЕЦ “Койнаре”, ВЕЦ “Влахи”, ВЕЦ “Станкова река”.
Хидравлична система за фрезерни дробилки – ТЕЦ Марица Изток-ЕНЕЛ.
Хидравлична система с 2-пътни клапани Ду32 за повдигащ цилиндър в електропещ – “Стомана Индъстри”.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ