Ал. Кръстанов

доц. д-р Александър Николов Кръстанов

(05.04.1938, с. Черепиш, Врачанско)

Образование и кариера

Завършва МЕИ-София през 1964г., специалност "Хидравлични машини и съоръжения". В периода 1964-1865 г. работи в завода за помпи ДМЗ "Г. Димитров" - Видин като ст. конструктор. През 1973 г. защитава дисертация (д-р) във Варшавската политехника на тема: "Анализ на надеждността на един клас пневматични логически системи". Във ВМЕИ (София) постъпва през 1972 г. като стажант-асистент в катедра "Хидродинамика". През 1976 г. е избран за редовен асистент в същата катедра, през 1984 г. преминава в катедра “Хидравлични машини”, където е избран за доцент (1985г.). по задвижващи системи (хидравлика, хидрозадвижване и автоматизация).

Научни интереси и проекти

Основни области:
пневмоавтоматика, надеждност на пневматични системи, струйни логически елементи, проектиране на пневматични автомати.

Брой публикации - Автор на 26 публикации, учебник и изобретения в областта на пневмоавтоматиката. Автор на приложена в практиката система за управление на автомат за опаковка на електрокари - в Завода за електрокари в Ихтиман.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ