Ал. Димитров

проф. д.т.н инж. Александър В. Димитров
Европейски политехнически университет, Строителен департамент

dimitrov_epuatyahoo.comАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.
https://faculty.unlv.edu/dimitrov/
0879 577735

Образование и кариера

1972 - ТУ-София, машинен инженер по ”Промишлена топлотехника” (магистър)
1980 - ТУ-София, доктор по Механика на флуидите
1980 - Институт тепла-массообмена им. ”Лыкова”, БАН, Минск, БССР, специализант
1981 - Висше Военно Строително Училище -София, старши асистент
1983 - Висше Военно Строително Училище -София, главен асистент
1989 - Висше Военно Строително Училище -София, доцент
1990 – до днес Висше транспортно училище "T. Каблешков", доцент
1990 - 1991, ТУ-София, хоноруван преподавател
2011 - 2013, Висше Строително Училище ”Л.Каравелов”, хоноруван професор
2012 - Европейски Политехнически Университет, Департамент по строително инженерство, доцент
2012 – до днес, Европейски Политехнически Университет, Департамент по строително инженерство, професор

Научни интереси и проекти

Основни области:
Специализирал е в Института по масо- и топлообмен, Белоруска академия на науките, Минск ; Lawrence Berkeley National Laboratory, Environmental Energy Technology Dеvision, Indoor Environment Department; University of Nevada – Las Vegas. Center for Energy Research и Stanford University, Ca, Mechanical Department.
Провежда систематични изследвания в областта на енергийната ефективност, естественото осветление, компютърни симулации на енергийната консумация в сградите, разпределението на въздушните потоци в затворени пространства, моделиране на топлообмена в сградите, техните обвивки и течовете във въздуховодите на HVAC системи.
Притежава значителен одиторски опит в областта на енергийните системи на сградите и техните подсистеми. Развил е оригинална методика за оценка на ефективността на сградната обвивка и енергийно етикетиране на сградите. Притежава умения и опит в оценката на течовете на сградната обвивка и въздуховодите на HVAC системи. Неговата методика е приложена в няколко проекта с голям успех.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ